Baş səhifə   » MEMARLIQ    » Cəbrayıl rayonunun abidələri   

Cəbrayıl rayonunun abidələri

  1.     11 tağlı Xudafərin körpüsü - XI-Xll əsrlər ( Cəbrayıl rayonu)
2. 15 tağh Xudafərin körpüsü - XIII əsrlər ( Cəbrayıl rayonii)
3. Niftalı kurqanları - tunc dövrü ( Xudyarlı kəndi)
4. Ağoğlan nekropoli - ilk orta əsrlər (Cəbrayıl şəhəri)
5. Karxulu kurqanlan və yaşayış yeri - tunc dövrü - (Karxulu kəndi)
6. Canqulu kurqanı - tunc dövrü (Mahmudlu kəndi)
7. Qus təpə kurqanı - tunc dövrü (Mahmudlu kəndi)
8. İmanqazan təpələri- tunc dövrü (Şıxlar kəndi)
9. Şıxlar mağarası - daş dövrü (Şıxlar kəndi)
10. Şıxlı kurqanları- son tunc dövrü (Şıxh kəndi)
11. İmanqazantəpə kurqanlan - son tunc dovrü (Şıxlı kəndi)
12. Qaladağ qalaçası və yaşayış yeri - ilk orta əsrlər (Qalaçıq kəndi)
13. Məscidtəpə kurqanı - lunc dövrü (Qalaçıq kəndi)
14. Naftalı kurqanları- son tunc və ilk dəmir dövrü (Naftahlar kəndi)
15. Qışlaq kurqanları və yaşayış yeri- son tunc və ilk dəmir dövrü (Qışlaq kəndi)
16. Hovuzlu kurqanlan - son tunc və ilk dəmir dövrü (Hovuzlu kəndi)
17. Cinlitəpə yaşayış yeri - ilk dəmir dövrü (Hovuzlu kəndi)
18. Torağay təpə yaşayış yeri - ilk tunc dövrü ( Şəkərbəyli kətıdi)
19. Divlər sarayı - daş dövrü (Cavahirlər kəndi)
20. Şultan Allahverdi hamamı - XIX əsr (Cəbrayü şəhəri)
21. Dairəvi türbo - XVII əsr (Xubyarh kəndi)
22. Səkkizguşəli türbə - XVII əsr (Xubyarh kəndi)
23. Dairəvi türbə - XIV əsr (Şıxlar kəndi)
24. Qala qülləsi - (Sirik kəndi)
25. Qız qalası - XII əsr (Diridağ dağı)
26. Sərdabə - XlTl-XlV əsr (Dağ Tunas kəndi)
27. Məscid - (Çələbilor kəndi)
28. Məscid - XIX əsr (Papi kəndi)
29. Məscid - (Daşkəsən kəndi)
30. Məscid - XIX əsr (Məzrə kəndi)
31. Məscid - XIX əsr (Süleymanlı kəndi)
32. Köhnə qəbristanlıq - orta əsrlər (Cəbrayıl şəhəri)
33. Köhnə qəbristanlıq - XVII-XVIII əsr (Karxulu kəndi)
34. Köhnə qəbristanhq - orta əsrlər (Sirik kəndi)
35. lCöhnə qəbristanhq və yaşayış yeri - orta əsrlər (Diridağ dağı)
36. Mağara- orta əsrlər ( Dağ Tumas kəndi)
37. Şəhərcik kəndinin xarabalıqlan- orla əsrlər (Şıxlar kəndi)
38. Dulusxana yaşayış yeri- ora əsrlər (Şıxlar kəndi)
39. Hasanlı yaşayış yeri - orta əsrlər (Hasanlı düzü)
40. Kohnə qəbristanhq - orta əsrlər (Şıxlar kəndi)
41. Daş qoç fiquru - (Şıxlar kəndi)Oxunub: 23734