Baş səhifə   » MƏNBƏ    » İstifadə etdiyimiz mənbələr   

İstifadə etdiyimiz mənbələr

  


1. http://www.karabakh.az
2. http://www.karabakhfoundation.org
3. http://www.karabakh.org
4. http://www.karabagh.com/
5. http://garabaghnews.az/
6. http://www.karabakh-doc.azerall.info
7. http://www.karabakh-war.com
8. http://www.karabakhblog.com
9. http://www.karabakh.legal.az
10. http://www.karabakh.co.uk
11. http://www.karabagconflict.org
12. http://www.khojaly.org
13. http://www.khojaly.org.az
14. http://www.khojaly.preslib.az
15. http://www.khojaly.net
16. http://www.justiceforkhojaly.org
17. http://www.human.gov.az
18. http://www.history.az/
19. http://www.fact-info.az
20. http://www.armenianterror.net
21. http://www.genocide.az
22. http://www.azerigenocide.org/
23. http://www.azerbaijans.com
24. http://www.azerbaijan.az
25. http://www.az.wikipedia.org
26. http://www.azerbaycanli.org
27. http://www.preslib.az
28. http://www.khojaly.preslib.az/ 
29. http://www.president.az
30. http://www.qmkdk.gov.az/
31. http://www.mfa.gov.az
32. http://www.eco.gov.az
33. http://www.azstat.org
34.  “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” . Elmi-əməli konfransın materialları. I-VII buraxılışlar. B., 2002-2008.
35. Atamoğlan Məmmədli. Ermənilərin gerçək tarixi. Bakı, 2008.
36. Aygün Həsənoğlu. “Erməni sindromu”. B., 2007.
37. Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. Bakı,1998 
38. Aлиев И. Нагорный Карабах история, факты, события, Ваку. 1989
39. Cahangir Araslı. “Erməni-Azərbaycan münaqişəsi. Hərbi aspekt”. B., 1995.
40. Cəfər Cəfərov . Arsak sözünün etimologiyası. “Qarabağ dünən, bu gün və sabah”  1-ci elmi-əməli konfransının materialları (2002-ci il).
41. Elşad Abdullayev. “Dağlıq Qarabağ problemi beynəlxalq hüquq müstəvisində”. B., 2004.
42. Erməni işğalının nəticələri. Qarabağ azadlıq təşkilatı, Bakı, 2009
43. Erməni vəhşilikləri (1905-1906) - (1918-1920). Qarabağ azadlıq təşkilatı, Bakı, 2009
44. Feliks Sersvadze. “Erməni təbliğatının ikiüzlülüyü və yalanı”. B., 2007.
45. Feliks Sersvadze. “Unudulmuş genosid”. Nyu-York, 2005.
46. Güntəkin Nəcəfli. “XVIII əsrdə Azərbaycan ərazisində erməni dövləti yaradılması cəhdləri”. B., 2007.
47. Həsənov Ə. Azərbaycanın xarici siyasəti: Avropa dövlətləri və ABŞ (1991-1996). Bakı, 1998
48. Xocalı soyqırımı. Qarabağ azadlıq təşkilatı, Bakı, 2009
49. İrşad İbrahimov. Vətəndaş və tarix. B., 2005.
50. Karabakh: vision. Bakı, 2011
51. Kəmalə Hüseynova. 1905-1906-cı illərdə Qarabağda türk-müsəlman soyqırımı. 3-ci elmi-əməli konfransının materialları (2004-ci il).
52. Qafar Çaxmaqlı. “Erməni məsələsi”. Tarixin izi ilə. B., 2008.
53. Qarabağ abidələri.  Bakı, 2009
54. Qarabağ haqqında tarixi faktlar. Qarabağ azadlıq təşkilatı, Bakı, 2009
55. Qarabağ müharibəsi necə başlandı. Qarabağ azadlıq təşkilatı, Bakı, 2009
56. Qarabağ münaqişəsi: Azərbaycanın baxışı. Moskva, 2006.
57. Qarabağ yaddaş.  Bakı, “MHS – poliqraf”, 2010.
58. Qarabağ. Suallar və faktlar. Bakı, 2005.
59. Qarabağa qayıdacağıq. Bakı, 2010
60. Qasım Hacıyev. Qarabağın maddi və mənəvi mədəniyyəti. Qarabağ. Suallar və faktlar. Bakı, 2005.
61. Qeybullayev Q. Qarabağ (Etnik və siyasi tarixinə dair). Bakı, 1990 
62. Qəhrəman Qəhrəmanov. Biz qayıdacağıq. Bakı, 2010
63. Lissabon sammiti 1996. Bakı, 1997
64. Mea culpa... Erməni elitasının etirafları. Editors: Atamoglan Mammadli, Nurida Allahyarova 
65. Məmməd Səid Ordubadi. “Qanlı illər”. B., 1995.
66. Məryəm Oruclu. Qarabağda etnik dəyişikliklərə dair faktlar rus mənbəyində. “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” . 3-ci elmi-əməli konfransının materialları (2004-ci il).
67. Mir Möhsün Nəvvab. “1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman davası”.B., 1993.
68. Mirzə Camal Cavanşir. Qarabağ tarixi /Qarabağnamələr. İki kitabda. Birinci kitab. Bakı, 1989
69. Mirzə Camal Cavanşir. Qarabağ tarixi. Bakı, 1959 
70. Nazim Məmmədov. Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində təhsilin inkişafı (XX yüzilliyin 50-60-cı illəri). “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” .  5-ci elmi-əməli konfransının materialları (2006-cı il).
71. Nazir Əsədov. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi inkişafı. “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” . 1-ci elmi-əməli konfransının materialları (2002-ci il).
72. Niyaz Hacıyev. “Dağlıq Qarabağın tarixindən sənədlər”. B., 2005
73. Novruz Novruzbəyli. Qarabağ mövzusu Fransa mətbuatında. “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” .  5-ci elmi-əməli konfransının materialları (2006-cı il).
74. Paşayev Ataxan. Köçürülmə. Bakı, 1995.
75. Piriyev Vaqif. Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası. Bakı, 2002
76. Rauf Xudiyev. Ermənistandan azərbaycanlıların deportasiyası haqqında (XX əsr). 1-ci elmi-əməli konfransının materialları (2002-ci il).
77. Rəşid Göyüşov. Qarabağın keçmişinə səyahət. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1993
78. Robert Arakelov. “Dağlıq Qarabağ: Faciənin günahkarları məlumdur”. B., 1991.
79. Rövşən Allahverdiyev. Dağlıq Qarabağın tarixi keçmişi,danılmaz faktları (erməni mənbələrində). “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” . 2-ci elmi-əməli konfransının materialları (2003-ci il)
80. Şükürov K.K. Ermənilərin Azərbaycanda və Osmanlı imperiyasındakı türk genosid tarixinin öyrənilməsi: metodoloji problemlər / Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri. Bakı, 2000, s. 166-275 
81. Tomas de Vaal. “Qara bağ”. Moskva, 2005.
82. Ulduz Paşayeva. Azərbaycan SSR-nin DQMV-də Xüsusi İdarə Komitəsinə dair qanunvericilik və onun tənqidi. “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” . 2-ci elmi-əməli konfransının materialları (2003-ci il).
83. Vaqif Arzumanlı,  Nazim MustafA. Tarixin qara səhifələri. B a k ı,  1998
84. Yunis Hüseynov. Qarabağın tarixi “Qarabağnamə”lərdə. “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” .  6-cı elmi-əməli konfransının materialları (2007-cı il)
85. Yusif Qazıyev. Erməni məsələsi. Yalanlar və gerçəklər. Bakı, «NURLAR» Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2009.
86. Буниятов З. Почемy Cyмгаит / История Азервайджана пo документам и пувликациям. Бaкy, 1990.
87. Солмаз Рустамова. Тогиди. Март 1918 г. Баку. Баку, 2009. 
88. Əhmədbəy Cavanşir. Qarabağ xanlığının 1747-1806-cı illərdə siyasi vəziyyətinə dair. Bakı, 1989
89. Mirzə Adıgözəl bəy. Qarabağnamə. Qarabağnamələr. Bakı 1989
90. Mahmudov Y.M., Şükürov K.K. Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər (Azərbaycan, ingilis, fransız, ərəb, alman və rus dillərində). Bakı, Təhsil, 2005, 380 s.).
91. Ramiz Mehdiyev. Azərbaycanlılara qarşı soyqırım gerçəkləri. Bakı: 2000. 
92. Qarabağnamələr. I hissə. Bakı,  2006
93. Qarabağnamələr. II hissə. Bakı,  2006
94. Qarabağnamələr. III hissə. Bakı,  2006
95. Qarabağ - Real tarix, faktlar, sənədlər (Azərbaycan və ingilis dilində) Yaqub Mahmudov, Kərim Şükürov. - Bakı, 2005.
96. Atamoğlan Məmmədli. Ermənilərin gerçək tarixi - Bakı, 2008.
97. M.S.Neymət və V.A.Quliyeva. «Azərbaycan xalqının maddi mədəniyyət abidələri erməni terrorunun hədəfində» Bakı, 2007
98. Samuel Vims. «Ermənistan Terrorçu «xristian» ölkənin gizlinləri» (elektron nəşr)
99. Castin Makkarti və Karolin Makkarti. «Türklər və ermənilər» (elektron nəşr)
100. Erix Fayql. «Terror haqqında həqiqət» və «Kəskin dönüş, erməni mifomaniyası və həqiqət» (elektron nəşr)
101. F.Vahabov. «Dağlıq Qarabağ hadisələr, faktlar və rəqəmlər» (elektron nəşr)
102. Veliçko. "Qafqaz" (elektron nəşr)Oxunub: 56532